26292758 - 26292704 - 26292741

کاندوم طوقی

چرب و شفاف

  • دارای مخزن ذخیره
  • دارای دکمه های برجسته ی حلقوی نرم از جنس لاتکس
  • حجیم کننده آلت مردانه
  • تحریک کننده G-spot