26292758 - 26292704 - 26292741

کاندوم لذت های گوناگون (جدید)

در بسته بندی های 3 و 12 تایی

 

بسته های 12تایی شامل:

  • 3 عدد کاندوم لذت طولانی
  • 3 عدد کاندوم تنگ کننده
  • 3 عدد کاندوم خنک کننده
  • 3 عدد کاندوم بسیار نازک

 

بسته های 3تایی شامل:

  • 1 عدد کاندوم لذت طولانی
  • 1 عدد کاندوم تنگ کننده
  • 1 عدد کاندوم خنک کننده