26292758 - 26292704 - 26292741

کاندوم خاردار

در بسته بندی های 3 و 12 تایی

  • طراحی آناتومیک و کانتوری جهت ایجاد تاخیر فیزیکی در انزال
  • دارای نقطه های  برجسته در سرتا سر کاندوم جهت افزایش تحریک و لذت جنسی
  • دارای مخزن ذخیره جهت امنیت بیشتر