26292758 - 26292704 - 26292741

کاندوم تاخیری

در بسته بندی های 3 و 12 تایی

  • حاوی عصاره گیاهی بنزوکائین جهت ایجاد تاخیر
  • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
  • عدم ایجاد حساسیت به علت استفاده از بنزوکایین گیاهی به جای لیدوکایین