26292758 - 26292704 - 26292741

کاندوم تاخیری مضاعف

در بسته بندی های 3 و 12 تایی

  • حاوی بنزوکایین با دوز بیشتر جهت تأخیر بیشتر در انزال
  • دارای بدنه با برجستگی های مختلف برای تحریک
  • طراحی آناتومیک و کانتوری برای تأخیر در انزال بصورت فیزیکی و افزایش لذت
  • بیشترین تأخیر در انزال بصورت فیزیکی و گیاهی
  • تحریک ترکیبی  بطور همزمان
  • مناسب برای هماهنگی بیشتر انزال