26292758 - 26292704 - 26292741

انتقال ويروس HIV از طريق مايع مني

ويروس اچ آي وي از طريق مايع مني (همچنين شامل مايعی كه قبل ازمنی خارج مي شود) ، ترشحات دستگاه تناسلي زنان وخون افراد مبتلا به آن منتقل مي شود و افرادي كه با اين ترشحات ، چه از طريق همجنس بازي و چه از طريق روش معمول جنسي ، تماس حاصل نمايند دچار عفونت اچ آي وي مي گردند وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند برابر خواهد كرد.

گفتني است كه احتمال انتقال عفونت اچ آي وي از مردان آلوده به زنان در طول ارتباط جنسي به مراتب بيش از انتقال اين عفونت به مردان مي باشد و مايع مني آلوده ممكن است براي چند روز در واژن زن باقي بماند.

سلولهاي ناحيه دهانه رحم نيز داراي استعداد زياد براي ابتلا به عفونت اچ آي وي هستند. اگر چه زنان از طريق ارتباط جنسي در معرض بيشتري از ابتلا به عفونت اچ آي وي مي باشند، ولي به ياد داشته باشيد كه جانسون، قهرمان بسكتبال از طريق داشتن ارتباط جنسي با يك زن مبتلا به اين بيماري گرديد.

 

رابطه مقعدی :

ارتباط مقعدی بر خلاف تصور عمومی٬ تنها يک رابطه جنسی بين مردان همجنسگرا نيست.

بدلیل اینکه٬ خطر انتقال اچ آي وي در تماس مقعدی در مقایسه با سایر راههای تماس جنسی، بالاترین خطر را به همراه دارد ، توصیه می شود در صورت انتخاب آن٬ حتماً محافظت های بهداشتی و احتياط های جانبی لازم صورت بگيرد.

 

ميزان خطر انتقال اچ آي وي در رابطه مقعدی:

بر اساس آمار، انتقال اچ آي وي از طريق رابطه مقعدی، بالاترين ميزان درصد خطر انتقال را به خود اختصاص می دهد. در بين افراد آلوده از طريق آميزش جنسی، مردان همجنسگرايی که به رابطه مقعدی گرايش دارند، بيشترين قربانيان اين ويروس را تشکيل می دهند.

 

دلايل ميزان بالای خطر انتقال اچ آي وي از راه نزديکی مقعدی

 • ديواره داخلی مقعد٬ قابليت جذب مستقيم مواد و انتقال مستقيم آن به خون را دارد.
 • از طرفی، حلقه خروجی جداره مقعد به دليل اينکه قابليت ارتجاعی و انعطاف پذيری لازم برای نزديکی را ندارد، در نتيجه احتمال خراش برداشتن و خون ريزی آن بسيار بالا می باشد. اين خراش ها و بريدگی ها اغلب بسيار ريز می باشد و معمولاً با چشم غير مسلح قابل ديدن نيستند.
 • همچنين، نوک آلت٬ احتمال دارد که دچار خراش در سطح گردد که اين مورد خطر دريافت ويروس را در هر دو شریک جنسی افزايش می دهد.

در اين نوع رابطه، مهم ترين خطری که اشخاص را تهديد می کند تماس خونی مستقيم و همچنين مايعات درونی بدن با خون شريک جنسی می باشد که در صورت آلوده بودن هر يک از شرکای جنسی، احتمال سرايت اچ آي وي به شريک سالم وجود دارد.
از استفاده همزمان مواد چرب کننده، روغن، مواد ضد عفونی کننده پزشکی (لوسيون) و مواد ديگر مانند وازلين برای چرب تر کردن کاندوم خودداری کنيد. اين مواد می توانند کاندوم را سوراخ و يا پاره کنند. تنها از ژل ها يا کرم های مخصوص و يا اسپرم کش های مکمل مخصوص که در داروخانه ها قابل دسترسی است استفاده کنيد.

مواردی که می تواند ميزان خطر را کاهش دهد:

 

 • توصيه اکيد به استفاده از کاندوم می گردد.
 • دومين توصيه رعايت بهداشت و شستشوی کامل و دقيق بدن به خصوص اعضای جنسی می باشد.
 • توصيه بعدی استفاده از مواد نرم کننده و ليز کننده می باشد. دقت کنيد که در صورت استفاده همزمان از کاندوم و مواد ليز کننده، از مواد روغنی ليزکننده مانند وازلين که از مشتقات نفتی تهيه می شوند، استفاده نکنيد . به دليل اينکه باعث سايدگی و پاره شدن کاندوم می شود،
 • توصيه سوم آرامش به هنگام انجام اين روش آميزش است. در صورتی که ماهيچه های مقعد سفت باشد احتمال پارگی و درد شديد وجود دارد که زخم و خونريزی باعث تماس مستقيم خونی و در نتيجه بالاتر رفتن خطر انتقال بيماری های مقاربتی سرايتی و از جمله اچ آي وي می شود.
 • توصيه ديگر پرهيز از نوشيدن مشروبات الکی و عدم استفاده از مواد مخدر پيش از تماس و ارتباط جنسی می باشد. به علت اينکه پس از اثرگذاری الکل و مواد مخدر شما کمتر قادر به کنترل و تصميم گيری هستيد که اين خود ميزان پذيرش خطر را در افراد بالا می برد.

 

 

 

 

 

توجه:

تنها همجنس بازان، گروه در معرض خطر آلودگی نمی باشند بلکه به دلايل شرح داده شده فوق، هر گروهی - چه زن و چه مرد - در صورت روی آوردن به اين نوع تماس جنسی و رعايت نکردن موارد مراقبتی بهداشتی که در بالا شرح داده شده است، در معرض دريافت اچ آي وي و ابتلاء به ديگر بيماريهای آميزشی می باشد. در واقع هر دو شریک جنسی در تماس مقعدی در خطر آلودگی به اچ آي وي قرار میگیرند.


آيا اچ آي وي از طريق رابطه جنسی دهانی منتقل ميگردد؟

انتقال اچ آي وي در طي رابطه جنسی دهانی براي هر دو فرد فاعل و مفعول با احتمال کم (Small risk) وجود دارد. احتمال انتقال از فرد مفعول اچ آي وي مثبت به فاعل سالم در صورتي امکانپذير است که فاعل در تماس با ترشحات جنسي (مايع مني يا ترشحات واژن) يا خون (خون عادت ماهانه يا زخمي در ناحيه تناسلي يا مقعدي) مفعول به بريدگي-زخم يا جراحت يا منطقه ملتهبي در دهان يا گلوي فرد فاعل برسد. پوشش دهان و گلو در برابر عفونتهاي ويروسي (همانند اچ آي وي) بسيار مقاوم است و اگر فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نيست.

بعلاوه امکان انتقال از مفعول اچ آي وي مثبت به فاعل سالم، در طي رابطه جنسی دهانی، خيلي کم است دليل آن هم اين است که ميزان اچ آي وي موجود در بزاق دهان بسيار بسيار کم است و به اندازه اي نيست که منجر به آلودگي فرد مقابل گردد. تنها خطر در اين حالت ممکن است بخاطر وجود زخم خونريزي دهنده يا لثه خونريزي دهنده در فرد اچ آي وي مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلي يا مقعدي و يا زخم و جراحتي که ممکن است فرد سالم مقابل داشته باشد، منتقل کند (هپاتيت C هم از اين طريق منتقل ميگردد).

ريسک انتقال اچ آي وي از فرد آلوده از طريق رابطه جنسی دهانی بسيار کمتر از ريسک آن در طي Anal يا Vaginal است تعيين دقيق ميزان ريسک انتقال اچ آي وي در نتيجه رابطه جنسی دهانی بسيار مشکل است چراکه اکثر افرادي که رابطه جنسي دارند تنها منحصر به رابطه جنسی دهانی نمي شود و فرمهاي ديگر رابطه جنسي (آنال يا واژينال) را هم شامل مي شود بنابراين تعيين اينکه انتقال اچ آي وي از طريق رابطه جنسی دهانی بوده يا فرمهاي ديگر رابطه جنسي، بسيار مشکل است.

نهايتا اينکه عوامل متعددي ريسک انتقال اچ آي وي از طريق رابطه جنسی دهانی را افزايش مي دهند منجمله زخمها و جراحات دهاني- خونريزي لثه-زخمهاي تناسلي- سوراخ کردن دهان - oral piercing- و وحضور همزمان ديگر بيماريهاي جنسي.

 

خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با پنيس ( آلت تناسلی مردانه)

خطر بالقوه:
در تماس دهانی با آلت مردانه به شکل "نظری" خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که آلت را با دهان خود تحريک می کند) وجود دارد. بدليل اينکه آلودگی از طريق ترشحات پيش ازمنی و منی به دهان راه پيدا می کند.

برای شخصی که آلت وی بوسيله دهان شريک جنسی اش تحريک می شود نيز، از نظر "نظری" خطر انتقال آلودگی وجود دارد به دليل آن که آلودگی مستقيماً از ترشحات دهان بوسيله خراش، بريدگی روی پنيس و همچنين از طريق منی با خون تماس پيدا می کند.

خطر مستند:

البته ميزان خطر به مراتب بسيار کمتر از خطر تماس جنسی مقعدی و واژينال است.

"ضمناً ويروس اچ. آی. وی. می تواند به شخص دريافت کننده انتقال پيدا کند حتی در مواقعی که انزال صورت نگرفته و مايع منی خارج نشده باشد."

 

خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با واژن (عضو جنسی زنانه)

خطر بالقوه:

در تماس دهانی با عضو جنسی زنانه به شکل "نظری" خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که واژن را با دهان خود تحريک می کند) وجود دارد. بدليل اينکه مايعات مهبلی آلوده و خون واژن آلوده می تواند به داخل دهان راه پيدا می کند (اين مسئله محدود به خون دوران قاعدگی نمی شود).

برای خانمی که عضو جنسی وی بوسيله دهان شريک جنسی اش تحريک می شود نيز، از نظر "نظری" خطر انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ويروس و يا خون آلوده ازمايعات دهان و به واژن و زخم های مهبلی و يا ديواره واژن تماس پيدا کند.

خطر مستند:

ميزان خطر انتقال اچ. آی. وی. در اين مورد نيز به مراتب بسيار کمتر از خطر انتقال ويروس از طريق تماس جنسی مقعدی و واژينال است. در هر صورت در چندين مورد گزارش شده از انتقال ويروس ازطريق دهان، بيشتر تماس دهانی با واژينال گزارش شده است.

 

خطر انتقال ويروس در تماس دهانی با مقعد

خطر بالقوه:

در تحريک دهانی مقعد نيز به شکل "نظری" خطر انتقال برای شريکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که مقعد را با دهان خود تحريک می کند) وجود دارد. بدليل اينکه اين عضو در معرض خون آلوده قرار دارد که از ضايعات، ترشحات و خونی که بر اثر برش، زخم و يا خراش در اطراف مقعد پديد می آيد به داخل دهان راه پيدا می کند.

برای شريک جنسی که مقعد وی بوسيله دهان ديگری تحريک می شود نيز، از نظر "نظری" خطر انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ويروس و يا خون آلوده ازمايعات دهان و با مقعد تماس پيدا کند.

خطر مستند:

مواردی مستدل و مستند از انتقال بوسيله تماس دهانی با مقعد ثبت شده است.

 

کاستن خطر انتقال اچ آي وي در تماس دهانی

پزشکان مواردی را گزارش کرده اند که اچ آي وي از طريق تماس دهانی انتقال يافته است.

خطر آلودگی به اچ آي وي از طريق تماس دهانی را می توان با استفاده از کاندوم های لاتکس کاهش داد.

 

نکات مهم در مورد استفاده از کاندوم:

 • از استفاده همزمان مواد چرب کننده، روغن، مواد ضد عفونی کننده پزشکی (لوسيون) و مواد ديگر مانند وازلين برای چرب تر کردن کاندوم خودداری کنيد. اين مواد می توانند کاندوم را سوراخ و يا پاره کنند. تنها از ژل ها يا کرم های مخصوص و يا اسپرم کش های مکمل مخصوص که در داروخانه ها قابل دسترسی است استفاده کنيد.
 • بسته حاوی کاندوم را بدقت و به آرامی باز نماييد و به هيچ وجه از قيچی و اجسام نوک تيز استفاده نکنيد.
 • کاندوم را در حالت سخت شدن آلت تناسلی مردانه و قبل از انجام نزديکی استفاده نماييد، زيرا ممکن است در ترشحات مرد قبل از انزال نيز ويروس و يا اسپرم وجود داشته باشد. کاندوم بايد تمام طول آلت تا قاعده را بپوشاند.
 • در هر بار نزديکی از يک کاندوم جديد استفاده شود.
 • از هر کاندوم فقط يک بار استفاده کنيد.
 • قبل از استفاده به تاريخ انقضا آن توجه کنيد.
 • از مصرف کاندومهای تاريخ گذشته، چسبناک و شکننده بدليل افزايش احتمال پارگی اجتناب نماييد.
 • کاندومها را از حرارت، نور، فشار و رطوبت دايمی دور نگاه داريد زيرا احتمال سوراخ شدن و پارگی در آن افزايش می يابد و نمی توان به آن اطمینان کرد (مثلا کیف پول جیبی شما که هر روز متحمل فشار است جای مناسبی برای نگهداری کاندوم نیست).