26292758 - 26292704 - 26292741

نمایشگاه ایران هلث

از غرفه 31 واقع در سالن میلاد طبقه دوم (31B ) شرکت باران بسپار دیدن نمائید .

وعده دیدار : 28 اردیبهشت لغایت 31 اردیبهشت 1392 . تهران . نمایشگاه بین المللی .